TVO Advocaten Hasselt

TVO advocaten is een advocatenkantoor uit Hasselt dat flexibel en krachtig is en vooral ten dienste staat van u, onze klant.

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in strafrecht, jeugdrecht en verkeersrecht. Deze materies beheersen we tot in de puntjes.

Uw zaak is bij ons dan ook in goede en discrete handen en wordt behandeld met de grootste precisie en kennis van zaken door mr. Tom Van Overbeke, Mr. Christophe Daerden of Mr. Charlotte Ruelens.

Uw zaak is bij ons dan ook in goede en discrete handen en wordt behandeld met de grootste precisie en kennis van zaken door mr. Tom Van Overbeke en Mr. Christophe Daerden.

U vindt ons kantoor in de Maastrichterstraat in het centrum van Hasselt. Er is voldoende parkeerplaats in de ruime omgeving van het kantoor of in de parking onder het Kolonel Dusartplein. 

 

Onze missie

TVO-Advocaten uit Hasselt levert advies op maat én gaat een stapje verder om voor u het beste resultaat te bereiken. De klant staat bij ons méér dan centraal. Wij luisteren naar u en trachten uw bezorgdheden met uiterste inzet en passie om te zetten in een positief resultaat.

Ons advocatenkantoor, met oprichtend vennoot Tom Van Overbeke en medewerker Christophe Daerden, staat voor een no-nonsense aanpak, ervaring, flexibiliteit en veelzijdigheid. Dat is onze kracht en tevens uw garantie op het beste resultaat.

Transparantie is voor ons even belangrijk als het resultaat. Wij adviseren u op maat en steeds met de nodige eerlijkheid en objectiviteit zodat u altijd weet wat u kan verwachten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Ook met betrekking tot onze kosten en erelonen spelen wij graag open kaart. U komt niet voor verrassingen te staan aangezien wij u op basis van timesheets periodiek op de hoogte houden van het financiële plaatje.

Door u centraal te zetten en ons uiterste best te doen om uw dossier te behandelen zoals we dat zelf zouden willen als klant streven wij naar de hoogste mate van klantentevredenheid.

Rechtsmateries

Strafrecht

 • Algemeen strafrecht
 • Verhoor bij politie (Salduz)
 • Voorleiding bij de onderzoeksrechter
 • Sociaal strafrecht
 • Verdediging voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB)
 • Verdediging van de beklaagde bij strafrechtelijke vervolging (raadkamer, correctionele rechtbank, kamer van inbeschuldigingstelling, hof van beroep, hof van assisen)
 • Verdediging van het slachtoffer (burgerlijke partijstelling) 

Divers

 • Echtscheidingsprocedure
 • Huurgeschillen
 • Invordering facturen / incasso
 • Handelsgeschillen
 • Opstellen of screening overeenkomsten

Jeugdrecht

 • Verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
 • Als misdrijf omschreven feiten (MOF)
 • Aansprakelijkheid van de minderjarige en de ouders
 • Verhoor bij politie (Salduz)
 • Voorleiding bij de jeugdrechtbank
 • Gedwongen opname
 • Jeugddelinquentie 

Verkeersrecht

 • Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank
 • Eerstelijnsadvies na verkeersovertredingen 
 • Onderzoek naar aansprakelijkheid na verkeersongeval
 • Verdediging van slachtoffer (burgerlijke partijstelling)
 • Redactie en begroting schade (materieel, lichamelijk, moreel)

Klanten getuigen

Ons team

Tom Van Overbeke

Advocaat | Vennoot

Christophe Daerden

Advocaat | Medewerker

Charlotte Ruelens

Advocaat | Medewerker

Tarieven

Eerste consultatie

Tijdens een eerste consultatie bij TVO advocaten wordt er in eerste instantie aandachtig naar u geluisterd. Vervolgens adviseren wij u eerlijk over de mogelijkheden en slaagkansen ingeval van een gerechtelijke procedure. Een eerste consultatie duurt +- 30 minuten en hiervoor wordt een tarief gehanteerd van € 50,00 excl. BTW.

 

Erelonen

Wij hanteren een uurtarief van € 125,00 excl. BTW. Voor bepaalde dossiers kunnen er ook forfaitaire ereloonafspraken gemaakt worden. Dit wordt steeds met u besproken bij aanvang van het dossier. 

Elke prestatie die er in uw dossier door één van onze medewerkers wordt geleverd wordt geregistreerd in timesheets waardoor u steeds op de hoogte bent van de financiële stand van zaken is. 

Naast onze erelonen worden de volgende kantoorkosten aangerekend:

 • Opening dossier: € 50,00 excl. BTW
 • Brief per post per pagina : € 11,00 excl. BTW
 • Aangetekende brief : € 15,00 excl. BTW
 • Kopies per pagina : € 0,40 excl. BTW
 • Verplaatsingskosten per kilometer: € 0,60 excl. BTW
 • Gerechtskosten (vb. uitgifte vonnis, vertaling, …):   reële kostprijs
 • Gerechtsdeurwaarderskosten: reële kostprijs

Rechtsbijstand

De kosten en erelonen van een advocaat kunnen vaak gedragen worden door uw verzekering. Het loont steeds de moeite om na te gaan of u hiervan gebruik kan maken. Neem hiervoor contact op met uw makelaar of maak deze gegevens aan ons kantoor over zodat wij het nodige doen.

Incasso – invorderingen

Heeft u als handelaar soms te maken met wanbetalers? Ons kantoor streeft naar een invordering zonder extra kosten voor u. Door gebruik te maken van uw algemene factuurvoorwaarden, trachten wij de incassokosten te verhalen op de schuldenaar. U ontvangt de hoofdsom, en de kosten en erelonen van het kantoor worden bij niet geprotesteerde facturen volledig gedragen door de wanbetaler, bestaande uit de intresten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding.

Indien het onmogelijk blijkt om de gelden te innen bij de debiteur (bv. ingeval van faillissement) of in het geval er betwisting bestaat over uw facturatie, worden er prijsafspraken gemaakt conform de hierboven geschetste tarieven.

CONTACTGEGEVENS

TEL. 011/10.09.08
FAX 011/10.09.09


ADRES:
TVO-Advocaten
Maastrichterstraat 114/1.01
3500 Hasselt
KBO 0535.998.541


OPENINGSUREN:
Ma, di, do, vrij: 9u00 – 17u00
Woe: gesloten deuren

E-MAIL: info@tvo-advocaten.be